Nasze biuro rachunkowe oferuje następujące usługi:

1. Usługi księgowe, w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, INTRASTAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych) oraz raportów finansowych dla zarządu
 • sporządzanie okresowych sprawozdań dla GUS i NBP
 • udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych
 • udzielanie wskazówek merytorycznych oraz niezbędnej pomocy w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej oraz
 • w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • przygotowanie lub modyfikowanie planu kont zgodnie z wymogami sprawozdawczości polskiej oraz raportowania w ramach grupy kapitałowej
 • monitorowanie należności i zobowiązań

Jeżeli dotychczas Państwa dokumentacja finansowo-księgowa była prowadzona nieprawidłowo lub nie prowadzono jej wcale, pomagamy wyprowadzić zaległości i usunąć wszelkie nieprawidłowości, poprzez dokonanie stosownych korekt i uzupełnienie istniejących dokumentów.

2. Usługi w zakresie kadr i płac oraz ZUS

Kancelaria Księgowa Partner w Biznesie oferuje również pełen zakres obsługi kadrowo-płacowej.

Zatrudnianie pracowników zawsze wiąże się z dodatkowymi obowiązkami: przygotowaniem dokumentacji pracowniczej, umów, list płac, deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS, itp. Nasze Biuro Rachunkowe pomoże Państwu wywiązać się z wszelkich obowiązków nałożonych na pracodawców przez przepisy prawa, zapewniając pełną obsługę kadrowo-płacową, która obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i PFRON,
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz składek ZUS oraz przygotowywanie odpowiednich przelewów
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłaszających nowych oraz wyrejestrowujących byłych pracowników
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-11
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, ewidencji wykorzystanych urlopów oraz ewidencji czasu pracy pracowników
 • przygotowywanie raportów RMUA dla pracowników

3. Usługi podatkowe

Kancelaria Księgowa Partner w Biznesie zajmuje się również doradztwem w zakresie zagadnień podatkowych CIT, PIT, VAT. Informujemy naszych Klientów na bieżąco o zmianach w przepisach podatkowych, które są istotne dla ich działalności gospodarczej. Udzielamy również niezbędnych informacji oraz pomocy w przypadku kontroli podatkowych.

4. Dodatkowo oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy
 • (m. in. w sądzie rejonowym, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym, ZUS-ie)
 • pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania przedsiębiorstwa
 • pomoc w wyborze programu księgowego oraz w jego wdrożeniu
 • pomoc przy załatwianiu formalności przy likwidacji firmy
 • reprezentowanie przed urzędami administracji państwowej i samorządowej
 • prowadzenie rozliczeń finansowych projektów unijnych.

Przekazanie dokumentów księgowych następuje w dogodnym dla Klienta miejscu i czasie.

Wyróżnia nas:

 • terminowość,
 • profesjonalizm,
 • zaangażowanie,
 • rzetelność,
 • dyskrecja,
 • spokój i opanowanie,
 • miła atmosfera pracy.
usługi biura rachunkowego w Warszawie


GŁÓWNA || USŁUGI || CENNIK || DOJAZD || REFERENCJE || KONTAKTPartner w Biznesie | 2009 | Wykonanie: Business Sense - Business Sense